1972

 

1973

 


1972-09-01

Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej FSM

  • Ministerstwo Przemysłu Maszynowego na wniosek dyrektora FSM mgr Ryszarda Dziopaka tworzy Zasadniczą Szkołę Zawodową FSM.
  • Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Woroszyłowa 8 (obecnie W. Sikorskiego) oraz w dzierżawionym od LPWP (Liceum Pedagogiczne Wychowawczyń Przedszkoli) lokalu przy ul. Woroszyłowa 4, liczyła 38 oddziałów, 1253 uczniów oraz 28 nauczycieli etatowych i 25 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.
  • Kształciła młodzież w wielu specjalnościach, m.in.: elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz narzędziowy, tokarz, frezer, blacharz karoseryjny, malarz-lakiernik. Dyrektorem szkoły został mgr Karol Krzywoń.
  • W 1972 roku WSM (Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego) została przekształcona w Fabrykę Samochodów Małolitrażowych, co zaowocowało powołaniem w byłym zakładzie C FSM przy ul. PKWN 44/46 (obecnie Legionów) warsztatów szkolnych. Kierownikiem został Władysław Dawidek. W tym też roku powstał przyfabryczny internat pod nazwą „Internat Męski ZSZ”. Umieszczono go w wynajętym i wyremontowanym przez FSM budynku przy ul. Słowackiego 25. Funkcję kierownika powierzono mgr Henrykowi Dejerowi.

 

 

Wstecz