1999

 

2000 1993

 


1999-09-01
Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 38.
Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 38 w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas 1-6. Założenie Gimnazjum nr 12. Zmiana na stanowiskach wicedyrektorów: za Szkołę Podstawową nr 38 odpowiadała mgr Zofia Zamaria, a za Gimnazjum nr 12 — mgr Barbara Pęcikiewicz.

 

Wstecz