2023

 

2022

 


 

01.09.2023 r.

Zmiana na stanowisku wicedyrektora

Stanowisko wicedyrektora do spraw Szkoły Podstawowej nr 38 za mgr Zofię Zamarię obejmuje mgr Alicja Krzempek


01.09.2023 r.

Nowe stanowisko wicedyrektora

W związku z otwarciem VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących stanowisko wicedyrektora ds. w/w Szkoły obejmuje mgr Joanna Wolff


01.09.2023 r.

VII Liceum Ogólnokształcące w ZSSiO

W dniu 01.09.2023 r. rozpoczęło działalność w ZSSiO VII Liceum Ogólnokształcące, w ramach którego uruchomiono dwa oddziały:

  1. oddział z innowacją proobronną – przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia. Dodatkowy przedmiot uzupełniający: pierwsza pomoc przedmedyczna.
  2. oddział sportowy o profilu piłka siatkowa chłopców – przedmioty rozszerzone: język angielski i biologia. Dodatkowy przedmiot uzupełniający: pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Rada Miejska w Bielsku-Białej w dniu 20 kwietnia 2023 r. Uchwałą nr LVIII/1304/2023 założyła VII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Uchwałą nr LVIII/1305/2023 włączono VII Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej do Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.


01.09.2023 r.

Rekordowy nabór

W wyniku rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących otwarto aż 13 oddziałów klas pierwszych:

  • w VII Liceum Ogólnokształcącym – 2 oddziały: z innowacją proobronną i sportowy o profilu piłka siatkowa chłopców;
  • w Technikum nr 5 – 7 oddziałów klas pierwszych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor, technik transportu drogowego, technik automatyk, technik robotyk
  • w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5 – 4 oddziały klas pierwszych w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i magazynier-logistyk

Do w/w oddziałów przyjęto łącznie 365 uczniów.

Ponadto w Szkole Podstawowej nr 38 uruchomiono jeden oddział – 21 uczniów.


17.04.2023 r.
Mamy Mistrzów i Wicemistrzów Polski!!!

Z finałów XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w Poznaniu, nasi Super Mechanicy, przywieźli Złoty i Srebrny Silnik!!!
Po raz pierwszy w dwunastoletniej historii Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, Nasi Uczniowie wspięli się na podium. I to od razu na dwa jego najwyższe stopnie!
Finałowe zmagania odbyły się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2023r. w ramach Poznań Motor Show 2023. W Mistrzostwach wzięło udział blisko 10,5 tys. półfinalistów – zawodowych i młodych mechaników wraz z opiekunami.

Złoty Silnik w kategorii Młody Mechanik Motocyklowy wywalczyli Tymoteusz Kominek i Paweł Staniek z klasy 4a TPS_P.

Srebrny Silnik w kategorii Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych – Mikołaj Gandor i Szymon Kopeć z klasy 4b TPS_G.

Czytaj dalej…


23.03.2023 r.
Nowoczesne pracownie nauki jazdy i nowe porozumienie!

24 marca 2023 r. w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących odbyły się dwie uroczystości, ważne nie tylko dla naszej szkoły. Pierwsza dotyczyła otwarcia nowoczesnych pracowni nauki jazdy, druga porozumienia zawartego między ZSSiO i spółką MZK w zakresie organizacji kształcenia uczniów oraz objęcia patronatem jednego z kierunków w Technikum nr 5.
W wydarzeniach wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Piotr Kucia, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Tomasz Kowalik, Starszy Inspektor w Wydziale Edukacji i Sportu w Bielsku-Białej Marcin Mędrek, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Hubert Maślanka wraz ze współpracownikami, Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSSiO Ewa Mieszczak, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Janusz Berek, kadra kierownicza ZSSiO oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

Czytaj dalej…


17.02.2023 r.
Zawarcie porozumienia o współpracy z firmą PLP POLAND (BELOS) S.A.

W dniu 17 lutego 2023 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a firmą PLP POLAND (BELOS) S.A.
Firmę PLP POLAND (BELOS) S.A. reprezentował Piotr Rozwadowski – Prezes Zarządu, w imieniu ZSSiO porozumienie podpisał Janusz Berek – Dyrektor Szkoły.

W ramach współpracy przewiduje się między innymi:
• objęcie patronatem przez firmę kierunku kształcenia technik mechanik;
• organizację dla uczniów kierunku technik mechanik praktyk zawodowych na terenie firmy;
• organizację wizyt zawodoznawczych oraz wycieczek naukowych;
• kierowanie ofert zatrudnienia do absolwentów ZSSiO.

Czytaj więcej…


12.01.2023 r. 

W ZSSiO zaparkował Ikarus

Na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy naszą szkołą a Panem Kamilem Wajdą w ZSSiO uruchomiono symulator przegubowego autobusu Ikarus 280 (Browarus).

Symulator Autobusu Ikarus 280 – będzie służył naszym uczniom, zarówno szkoły podstawowej, jak i szkół ponadpodstawowych. Na symulatorze będą przeprowadzane testy i sprawdziany umiejętności prowadzenia tak wielkiego pojazdu jakim jest autobus i to nie byle jaki, bo przegubowy. To tutaj będzie można zobaczyć z bliska pracę kierowcy i sprawdzić się w tej roli. Na Browarusie każdy będzie mógł spróbować poprowadzić autobus, ale również przenieść się kilka lat wstecz, do czasów kiedy w naszym mieście na ulicach można było spotkać tego typu pojazd. Browarus to nie tylko pomoc dydaktyczna, to żywy pomnik legendy komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej – autobusów węgierskiej marki Ikarus.

Czytaj więcej…