70 lecie Bielska-Białej


Z okazji 70 -lecia połączenia Bielska -Białej uczniowie klas 4-8 wykonywali prace dotyczące historii, zabytków i atrakcji naszego miasta.
W formie zdjęć, filmu, plakatu uczniowie odkrywali na nowo piękno naszej małej Ojczyzny.

Oto jedna z prezentacji:

Warto przypomnieć kilka istotnych informacji o historii naszego miasta:
Pierwsza wzmianka o Bielsku jako mieście pojawiła się w 1312 roku.
Biała powstała w połowie XIV wieku. W 1723 roku król August II Mocny
przyznał jej prawa miejskie. Oba sąsiadujące ze sobą miasta dzieliła granica państwowa. Bielsko związane było historycznie z Cieszynem i Śląskiem, a Biała z krakowską małopolską. Po III rozbiorze Polski oba miasta należały do monarchii austriackiej.
Po odzyskaniu niepodległości . Bielsko i Biała były miastami wielokulturowymi -pod względem wyznania i narodowości. Mieszkali tutaj
Polacy, Niemcy i grupa Żydów z całej Polski.
W okresie okupacji niemieckiej w Białej rozwijała się działalność konspiracyjna, istniało tajne polskie nauczanie.
Po zakończeniu wojny przywrócono przedwojenne granice, wraz z podziałem Bielska i Białej między województwo śląskie (katowickie) i krakowskie.
w dniu 1 stycznia 1951 roku doszło do ponownego trwałego połączenia obu miast w jedną całość .
1 stycznia 2021 roku upływa 70 lat od połączenia obu miast.