Akademia z okazji Święta Niepodległości

11 listopada jest doroczną okazją, aby zastanowić się nad naszym patriotyzmem. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, tak doniosła, wyjątkowa i szczególna, zachęca do oddania czci bohaterom za ich męstwo, ofiarność i miłość oraz skłania do refleksji nad przyszłością naszego państwa i narodu. Trzeba pamiętać, że Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale i wielki obowiązek, aby mówić młodemu pokoleniu o rzeczach trudnych: patriotyzmie, polskości, bohaterach narodowych, śmierci w obronie Ojczyzny.

„Radosna Niepodległość” – pod tym hasłem odbyła się 19 listopada 2018 roku w pięknie udekorowanej auli szkoły uroczysta akademia.
W akademii wzięła udział dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem czterech zwrotek Hymnu Narodowego, a następnie głos zabrał Pan Dyrektor mgr inż. Janusz Berek. Uczniowie klasy III gimnazjum i klasy VIII szkoły podstawowej zatańczyli poloneza do muzyki Wojciecha Kilara.

W trakcie uroczystych obchodów młodzież miała okazję posłuchać pięknych piosenek i pieśni patriotycznych w wykonaniu poszczególnych klas.
Gromkimi brawami młodzież nagrodziła występ nauczycieli, którzy również zaśpiewali pieśń „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”.
W uroczystości wzięły udział wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum.