Andrzejki w Szkole Podstawowej

Samorząd Uczniowski SP-38 pod opieką mgr Krystyny Piekarskiej zorganizował wróżby i zabawy andrzejkowe dla uczniów klas 1-3. Atrakcje dla dzieci odbywały się w czasie przerw.

Emocjom i radości nie było końca! Natomiast dla klas 4-6 zorganizowano dyskoteki andrzejkowe. Ich przygotowaniem zajęła się mgr Magdalena Tarała-Chowaniec. A oto relacja fotograficzna z przebiegu imprezy dla klas 1-3.