Certyfikat dla SP Nr 38

W roku szkolnym 2017/2018 klasa 3 SP pod kierunkiem wychowawczyni Pani Krystyny Piekarskiej uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”. Projekt ten miał na celu badanie efektywności nauczania i zakładał systematyczne przeprowadzanie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, analizę osiągnięć uczniów i porównanie jej z wynikami pozostałych uczestników, a także aktywne uczestnictwo w realizacji zadań projektowych.

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie Szkoła Podstawowa Nr 38 otrzymała certyfikat „Lepszej Szkoły”