CYKL SZKOLEŃ Z RATOWNICTWA I PIERWSZEJ POMOCY

31 stycznia 8 klasa Szkoły podstawowej nr. 38 rozpoczęła jako pierwsza szkolenie praktyczne z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadził opiekun Młodzieżowej drużyny pożarniczej z Bielska-Białej Kamienicy – druh Albin Byra. Uczniowie przećwiczyli praktycznie na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych, a także zapoznali się z zasadami funkcjonowania defibrylatora AED. Pierwszym  ćwiczącym ochotnikiem była uczennica Maya Kędziak. Gratulujemy Mayi odwagi i profesjonalnie przeprowadzonej resuscytacji.