Czas na przerwę!

Przerwy śródlekcyjne to takie treści i sposoby działania nauczycieli, które zmierzają do zapobiegania zmęczeniu i znużeniu uczniów w trakcie trwania lekcji oraz intensyfikują ich uwagę na treściach programu zajęć.
Przerwa pełni funkcję relaksacyjną, stymulującą, korekcyjną i wychowawczą.
Dlatego w klasach młodszych stawiamy główny nacisk na rozwijanie różnych form aktywizacji, do których należą ćwiczenia fizyczne i oddechowe, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe i tematyczne, będące jednocześnie grami.
Staramy się też, aby były one zabarwione elementami humoru i dowcipu.
Dzięki różnym kącikom zainteresowań w naszych salach i strefie relaksu na korytarzu szkolnym nasi uczniowie w sposób aktywny i kreatywny spędzają każdą przerwę.