Czy warto planować?

Dnia 27-28 września nowo wybrany Samorząd Uczniowski Gimnazjum 12 wybrał się do Jubileuszowego Centrum Caritas w Lipniku na dwudniowe obrady.

Celem wspólnej debaty było opracowanie planu pracy SU na rok 2013/2014 stworzenie komisji oraz wyznaczenie zadań do realizacji. Trzeba przyznać, ze takie planowanie poza szkołą, połączone z wycieczką, przyniosło zaskakujące rezultaty.

Wiemy, co chcemy zrobić jako SU, wiem jak to zrobić i kto to zrobi. A więc koleżanki i koledzy do dzieła!