Oferta Edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BIELSKU – BIAŁEJ
OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM NR 5

1. W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących planuje się utworzenie 3 oddziałów klasy pierwszej Technikum kształcących w następujących zawodach:

technik mechanik liczba miejsc 15
technik pojazdów samochodowych
– z innowacją pedagogiczną „Obsługa i naprawa motocykli”
liczba miejsc 60
technik spedytor
– z innowacją pedagogiczną „Obsługa Celna”
liczba miejsc 15

2. We wszystkich planowanych oddziałach klasy pierwszej Technikum:

 • język angielski jest wiodącym językiem obcym. Uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka rosyjskiego,
 • zajęciami edukacyjnymi, realizowanymi w zakresie rozszerzonym są:
  matematyka i język angielski,
 • zajęciami edukacyjnymi, z których oceny w postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się na punkty są: język polski, język angielski, matematyka i informatyka.
OFERTA EDUKACYJNA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5

1. W roku szkolnym 2016/17 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących planuje się utworzenie 2 oddziałów klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących w następujących zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych liczba miejsc 30
elektromechanik pojazdów samochodowych liczba miejsc 15
blacharz samochodowy liczba miejsc 15

2. We wszystkich planowanych oddziałach klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

 • językiem obcym jest język angielski,
 • zajęciami edukacyjnymi, z których oceny w postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się na punkty są: język polski, język angielski, matematyka i informatyka.
OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej mają możliwość korzystania z :

 • siłowni szkolnej,
 • sali tenisowej,
 • hali sportowej,
 • boiska sportowego,
 • strzelnicy szkolnej,
 • zajęć dodatkowych z przedmiotów sprawiających trudności,
 • zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych.

Ponadto chętni uczniowie:

 • uzdolnieni artystycznie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach: muzycznych, tanecznych, plastycznych i modelarskich,
 • zainteresowani motoryzacją i samochodami mogą dalej rozwijać swoje pasje na własnych samochodach w szkolnych pracowniach.