Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym SP

WAŻNE TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

od 23 marca do 17 kwietnia 2015r.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły:

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

 

  

05 maja 2015. godz. 9:00

  • Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych do szkoły
    (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).

 

19 maja 2015r. do godz. 8:00

  • Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
    do szkoły z podziałem na oddziały.

 

19 maja 2015r. godz. 8:00

  • Podanie informacji o przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.