Dzień Otwarty w SP Nr 38

24 kwietnia 2018 r. w ramach Dnia Otwartego szkoły zorganizowano w kl. 3 SP zajęcia otwarte z udziałem najstarszej grupy przedszkolnej z Przedszkola Nr 56 w B-B. Zajęcia odbyły się pod hasłem „Integracyjna Olimpiadka Sportowa”. Pomysłodawczynią i organizatorką zajęć była p. Krystyna Piekarska. W przyjaznej i radosnej atmosferze, w nowej sali gimnastycznej, zostały przeprowadzone różnorodne i atrakcyjne konkurencje sportowe poprzedzone złożeniem przez dzieci specjalnego przyrzeczenia olimpijskiego. W czasie zajęć nie zabrakło również zabaw, m. in. z sygnalizacją świetlną oraz z chustą Klanzy. Cztery drużyny o mieszanym składzie rywalizowały z wyjątkowym zaangażowaniem, ale zgodnie z zasadami fair play. W nagrodę dzieci otrzymały specjalnie przygotowane dyplomy oraz zostały zaproszone przez p. Krystynę Piekarską do udziału w drugiej części zajęć otwartych, tym razem na boisku szkolnym.

Przy słonecznej pogodzie, na boisku zorganizowano pokaz i zabawę z olbrzymimi bańkami mydlanymi, a na koniec p. Krystyna Piekarska wręczyła trzecioklasistom oraz zaproszonym przedszkolakom niespodzianki w postaci kolorowych zwierzątek i kwiatków wykonanych z baloników. Radości nie było końca!
Serdecznie dziękujemy za udział w obu częściach zajęć otwartych naszym gościom: dyrekcji obu placówek oraz zainteresowanym nauczycielkom z Przedszkola Nr 56 i SP Nr 38.

Po południu przygotowano dla najmłodszych gości możliwość wzięcia udziału w zajęciach plastyczno-technicznych („jeżyki”), a także zabawy w specjalnym kąciku animacyjnym w sali 101B (obecnej kl. 3 SP).

Dodatkowo w sali miękkiej świetlicy szkolnej pod kierunkiem p. Anny Nitefor przeprowadzono kilka zabaw zręcznościowo-sprawnościowych i relaksację przy dźwiękach natury.

Ten dzień w naszej szkole z pewnością należał do atrakcyjnych i niezwykle udanych. Do zobaczenia za rok!