I ty możesz zostać Świętym Mikołajem

Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca…

To już 20. edycja akcji charytatywnej pod hasłem I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM organizowanej przez p. Joannę Klyta.
Jak zawsze rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 okazali ogromny dar serca niosąc pomoc wychowankom Świetlicy Socjoterapeutycznej IGNIS w Bielsku – Białej.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że świetlica ta powstała 20 lat temu z inicjatywy Charytatywnego Stowarzyszenia Opiekuńczo – Wychowawczego „Ignis” i jego prezesa – ks. kan. Ignacego Czadera, którego celem jest jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie tej potrzebującej, w tym z niepełnosprawnością, a także by przeciwdziałać negatywnym skutkom dokonujących się zmian systemu społeczno – gospodarczego.

Za przekazane dary, słodycze, artykuły szkolne – serdecznie dziękujemy.