II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Julian Tuwim – czarodziej słowa” pod patronatem Dyrektora ZSSiO w Bielsku-Białej

W dniu 21 listopada 2017 r. w auli Zespołu Szkół Samochodowych
i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 52 odbył się finał
II Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Julian Tuwim – czarodziej słowa” pod patronatem Dyrektora ZSSiO mgr inż. Janusza Berka. Celem konkursu był przegląd młodych talentów recytatorskich, promocja i popularyzacja piękna poezji oraz zachęcanie dzieci do występów na scenie i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Adresatami konkursu byli uczniowie klas drugich i trzecich bielskich szkół podstawowych.

W finale uczestniczyli przedstawiciele z następujących szkół: SP Nr 1, SP Nr 13, SP Nr 22, SP Nr 25, SP Nr 29, SP Nr 37, SP Nr 38. Jury konkursu miało wyjątkowo trudne zadanie ze względu na bardzo dobre przygotowanie uczestników oraz wysoki i wyrównany poziom poszczególnych prezentacji.

Oto lista laureatów:

· I miejsce – Milena Witkowska, wiersz „O Panu Tralalińskim” – SP Nr 25, nauczyciel: p. Jolanta Janik,
· II miejsce – Zofia Kocoń, wiersz „Rzepka” – SP Nr 1, nauczyciel: p. Marta Kazanecka,
· III miejsce – Karolina Tereszczak, wiersz „Zosia Samosia” – SP Nr 13, nauczyciel: p. Ilona Kanik,
· wyróżnienie – Wiktoria Mądro, wiersz „Lokomotywa” – SP Nr 38, nauczyciel: p. Krystyna Piekarska,
· wyróżnienie – Marlena Berdarich, wiersz „Spóźniony słowik” – SP Nr 25, nauczyciel: p. Danuta Piotrowicz,
· wyróżnienie – Natalia Mędrala, wiersz „Okulary” – SP Nr 29, nauczyciel: p. Maria Górecka.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodkie upominki, laureaci – dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast nauczyciele przygotowujący swoich podopiecznych – pisemne podziękowania i gratulacje. Dla dzieci przygotowano również poczęstunek.

II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski uatrakcyjniła prezentacja fragmentów książki „Rany Julek!”, dotyczącej życia Juliana Tuwima, w wykonaniu aktora p. Jana Hermy.

Organizatorzy przedsięwzięcia – p. Krystyna Piekarska oraz p. Maria Kurzyca składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom i zapraszają powtórnie za rok!