Kontakt

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
w Bielsku-Białej 

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała

Telefon: 33 827-13-31 | Fax: 33 827-13-30
sekretariat@zssio.pl | http://www.sp.zssio.pl

Inspektor Ochrony Danych:

iod.zssio@cuw.bielsko-biala.pl
tel. 33 827 13 31