Koronawirus – zawieszenie zajęć w szkole

Szanowni Państwo,

Od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
W tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z powyższym zajęcia w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej będą zawieszone na 2 tygodnie. W dniu 12 i 13 marca br. w Szkole Podstawowej nr 38 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Nie realizujemy również nauczania indywidualnego.

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach