Liga strzelecka

W dniu 24 listopada 2017 r. odbył się Turniej Bielskiej Ligi Strzeleckiej w Technikum im.gen. S.Sosabowskiego w Bielsku – Białej. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 38 zajęli I miejsce. Ponadto Jakub Wandzel indywidualnie zajął 5 miejsce. Opiekunem drużyny był Wiesław Radaczyński a trenerem Robert Garbocz.