Naszywamy guziki i zszywamy kwiaty” – zajęcia stacjonarne w świetlicy.