Pasowanie uczniów pierwszej klasy gimnazjum

Dnia 14 października 2016 roku odbyła się wyjątkowa dla każdego pierwszoklasisty uroczystość. Pasowanie na ucznia stanowi tradycję naszej szkoły, która od lat kształci wychowanków w duchu patriotyzmu. Pokazuje też, że zanikające wśród młodych ludzi wzorce postępowania takie jak: kształtowanie właściwych postaw społecznych i zdobywanie wiedzy są nadal aktualne i kultywowane w naszym gimnazjum. Pani wicedyrektor mgr Zofia Zamaria przywitała zebranych, a następnie dokonała aktu pasowania oraz wręczenia pamiątkowych dyplomów. Pierwszoklasiści ślubowali dbać o dobre imię szkoły,  podejmować rozsądne decyzje i właściwie wykorzystywać zdobytą wiedzę. W części artystycznej uczniowie klasy pierwszej gimnazjum zaprezentowali program artystyczny przedstawiając siebie i swoją wizję zdobywania wiedzy.