Podsumowanie osiągnięć uczniów w pierwszym okresie r. szk. 2018/2019

W piątek w naszej szkole miała miejsce miła uroczystość. W auli szkolnej odbył się apel, którego celem było podsumowanie osiągnięć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 38 w Bielsku-Białej w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. Pani wicedyrektor Zofia Zamaria zaprezentowała uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, oraz laureatów różnych konkursów. Pan dyrektor Janusz Berek pogratulował uczniom i nauczycielom sukcesów oraz wręczył uczniom nagrody i dyplomy. Wszystkim nagrodzonym uczniom gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych.