Praktyki studenckie – U nas szlifują swe umiejętności pedagogiczne.

Już od kilku lat nasza szkoła współpracuje z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Od września br. 6 studentek kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” odbywało swoje praktyki pedagogiczne. Obserwowały zajęcia w kl. 3 SP prowadzone przez p. Krystynę Piekarską i w kl. 1 SP w której ciekawe zajęcia z pierwszakami pokazała im p. Joanna Klyta.

Przyszłe nauczycielki bardzo sobie cenią możliwość odbycia praktyk w naszej placówce, a my cieszymy się, że możemy służyć swoim doświadczeniem i wiedzą.