Bieg po zdrowie

„Bieg po zdrowie” to  program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu realizowana była w roku szkolnym 2016/2017 i obejmowała do 20% szkół podstawowych w Polsce.

Grupą docelową, do której skierowany jest nowy program, to dzieci z IV klasy szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu to : opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od
dymu tytoniowego,   zwiększanie  wiedzy  i  umiejętności  uczniów  na  temat   zdrowia
w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

 

 

 

Patronat honorowy: