ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 WRZEŚNIA 2014 r. w AULI SZKOLNEJ

TECHNIKUM NR 5    godz. 8:30
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5   godz. 8:30
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38   godz. 9:30
GIMNAZJUM NR 12   godz. 9:30