Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Czwartego września 2017 r. o godz. 10:30 odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego. Społeczność szkolna została powitana po przerwie wakacyjnej przez dyrektora szkoły mgr inż. Janusza Berka. Tradycją naszej szkoły jest pielęgnowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach pierwszego września 1939 roku. Jak co roku koło wokalno – teatralne pod kierunkiem pani mgr Urszuli Miarczyńskiej – Micorek zaprezentowało program artystyczny upamiętniający rocznicę wybuchu II wojny światowej, a uczniowie klasy piątej pod kierunkiem pani mgr Marii Tyrały zabrali nas na jeszcze wakacyjną wycieczkę literacką po Polsce.