Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski SP 38 w Bielsku-Białej

 

 

Przewodnicząca                             Amelia Talaga         kl. 8

Z-ca przewodniczącej                  Marcin Sidzina       kl. 8

II z-ca przewodniczącej             Maiia Pryshchepo   kl. 8

Chorąży pocztu sztandarowego  Nikodem Lenart     kl. 8

 

 

 

członkowie:

Edyta Jeż                      kl. 4

Denys Popov                   kl. 4

Emilia Wałęga                 kl. 4

Julia Polak                      kl. 5

Martyna Smajek            kl. 5

Filip Wincenciak             kl. 5

Mateusz Lipa                  kl. 5

Julia Kielaszek               kl. 6

Marheryta Bebko           kl. 6

Kamil Machalica             kl. 6

Gabriela Buśko               kl. 8

 

 

opiekunowie SU SP38

Joanna Filonowicz

Krystyna Piekarska

Dorota Popik