Spotkanie z rodzicami

22 LISTOPADA 2017r.  ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS BYŁEGO GIMNAZJUM

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 22 listopada 2017 roku o godzinie 16:30.

 

Numer sali lekcyjnej Klasa
101B 1SP
103B 3SP
204B 4aSP
219B 4bSP
205B 5SP
217B 6SP
227B 7SP
301C 2G
222B 3G