Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”

5. lutego 2014 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej zorganizowane zostało spotkanie wszystkich uczniów z ratownikiem PCK – panem Ryszardem Mędrzakiem oraz panem Krzysztofem Stankiewiczem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku – Białej.
Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na zagrożenia, które czyhają w domu i na ulicy. Goście, opierając się na własnym doświadczeniu, zwrócili uwagę na problemy, z którymi stykają się na terenie miasta i konsekwencje wykroczeń.
W formie filmu zanalizowane zostały przyczyny różnych zdarzeń drogowych. Chętni uczniowie mogli przespacerować się w „alkogoglach”, żeby sprawdzić, jak reaguje organizm człowieka pod wpływem alkoholu.
Pracownik PCK zaprosił także uczniów do udziału w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy.