Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego…”

 

W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”

 

W grudniu 2013 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze na temat tego, w jaki sposób w praktyce szkolnej przestrzegane są prawa człowieka związane z ochroną dóbr osobistych oraz nietykalnością cielesną.

Część klas odwiedziła bibliotekę szkolną i po zdobyciu przydatnych materiałów referowała fragmenty książek. W innych – odgrywano sceny ze szkolnych korytarzy i odnoszono je w czasie dyskusji do przepisów prawnych. W kilku zespołach opracowano plakaty na temat wskazanej problematyki.

Zajęcia pozwoliły odkryć, że dla wielu uczniów stosowanie agresji słownej i fizycznej jest często jedynym znanym sposobem rozwiązywania problemów. Nauczyciele postanowili poświęcić kolejne zajęcia z wychowankami na wskazanie innych metod rozwiązywania konfliktów.