Sukces uczniów klasy 3a

Uczniowie klasy 3a zawsze chętnie i z ogromnym zaangażowaniem biorą udział w konkursach międzyszkolnych. Tym razem zaprezentowali swoje zdolności artystyczne w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „WIDOK Z MOJEGO OKNA” organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku – Białej. Celem konkursu była prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci, rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności, rozbudzanie pasji, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie prawidłowych postaw i zainteresowań poprzez udział w wydarzeniu kulturalnym.

Oto nasi laureaci:
Monika Sobaniak – 2 miejsce
Samuel Grzędziel – 3 miejsce
Dominika Wilczek – kwalifikacja na wystawę konkursu

Drogie dzieci – gratulujemy, a Rodzicom dziękujemy za wspieranie naszych działań.