Świetlica


Godziny pracy
06:45 – 16:30

Świetlica szkolna zajmuje dwa duże pomieszczenia. Pierwsze tzw. „miękka sala” to swoisty figlopark – ukochane przez dzieci miejsce zabaw ruchowych. Sala wyposażona została w ramach programu Radosna Szkoła. Pomieszczenie drugie, to sala stolikowa z kolorowymi zabawkami, klockami, grami.