ŚWIETLICA SZKOLNA
RAMOWY PLAN DNIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

6:45-8:00

 • Zajęcia rekreacyjno-ruchowe
 • Gry i zabawy w sali miękkiej

8:00-11:30

 • Zajęcia z dziećmi nie uczęszczającymi na religię
 • Zajęcia z dziećmi z nauczania indywidualnego

11:30-12:10

 • Gry i zabawy stolikowe i na dywanie
 • Wyjścia na boisko szkolne, spacery

12:10-13:10

 • Obiad w dwóch turach: – 12.10; 12.30
 • Drugie śniadanie dla dzieci nie korzystających z obiadów
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Zajęcia cykliczne realizowane w ramach pracy świetlicy

13:10-13:30

 • Zajęcia rekreacyjne
 • Zajęcia cykliczne realizowane w ramach pracy świetlicy

13:30-14:15

 • Czas na odrabianie lekcji dla dzieci z klas 4-6 z pedagogiem szkolnym
 • Czas na odrabianie lekcji dla dzieci z klas 1-3
 • Zajęcia cykliczne realizowane w ramach pracy świetlicy

14:15-16:30

 • Przerwa na posiłek
 • Gry i zabawy w sali miękkiej
 • Zajęcia cykliczne realizowane w ramach pracy w świetlicy