Szkoła z Prawami Dziecka

Podsumowanie akcji „Szkoła z Prawami Dziecka” w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

W ramach podsumowania ubiegłorocznej kampanii Unicef „Szkoła z Prawami Dziecka” otrzymaliśmy dyplom za udział w drugiej edycji projektu.

Celem projektu edukacyjnego Unicef było propagowanie wiedzy o prawach dziecka wśród uczniów, zwrócenie uwagi na konieczność znajomości swoich praw, a także uwrażliwienie na sytuacje łamania praw w życiu codziennym.

W Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących odbyły się zajęcia edukacyjne pod tytułem „Prawa Dziecka – prezentacja połączona z konkursem wiedzy”, konkurs plastyczny i wystawa.