Technikum Nr 5

4-letnie

Wejdź do systemu elektronicznego naboru

Technik mechanik uzyska wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych; korzystania z komputerowego oprogramowania użytkowego wspomagającego projektowanie, produkcję, eksploatację i zarządzanie.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
wytwarzania części maszyn i urządzeń,
dokonywania montażu,
instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń oraz organizowania procesu produkcji.

Absolwenci zdobędą następujące kwalifikacje zawodowe :
K.1.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
K.2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Technik pojazdów samochodowych uczniowie po ukończeniu nauki, uzyskają średnie wykształcenie oraz zdobędą niezwykle ciekawy i perspektywiczny zawód. Będą mogli podjąć pracę w zapleczu motoryzacyjnym, obejmując w przyszłości stanowiska średniego personelu technicznego. Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwenci zdobędą następujące kwalifikacje zawodowe :
K.1.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
K.2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
K.3. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Uczniowie mają możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kat. B

Technik spedytor to specjalista z dziedziny organizacji transportu ładunku. Organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Absolwenci zdobędą następujące kwalifikacje zawodowe :
K.1.Organizacja i nadzorowanie transportu,
K.2. Obsługa klientów i kontrahentów.

Absolwenci technikum oprócz możliwości podjęcia pracy zawodowej, mogą również, po zdaniu egzaminu maturalnego, studiować na uczelniach wyższych.