Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38

W dniu 05.06.2018 r. odbył się międzyszkolny turniej halowej piłki nożnej. Turniej przebiegał w atmosferze sportowej rywalizacji.
Pani Dyrektor uroczyście ogłosiła wyniki turnieju, rozdając puchary i nagrody najlepszym drużynom.
I miejsce zajęli uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 23,
II miejsce zajęli uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 13,
III miejsce zajęli uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 38.
Drużyna szkolna SP nr 38 składała się z uczniów klasy IV A, opiekunem drużyny był Wiesław Radaczyński