W trosce o zdrowie trzecioklasistów

W trosce o zdrowie naszych tegorocznych trzecioklasistów przeprowadzono badania profilaktyczne przez pielęgniarkę szkolną – p. D. Gocal. Wykonano tzw. testy przesiewowe uczniów, przygotowujące do badania bilansowego („Bilans zdrowia i rozwoju dziecka 10-letniego”).
Wykonano następujące testy:

– prawidłowości rozwoju somatycznego, tj. pomiary antropometryczne (waga, wzrost) wraz z obliczeniami wartości centylowych oraz wskaźnika BMI,
– ostrości widzenia,
– widzenia barwnego (zdolności rozróżniania barw),
– pomiary ciśnienia tętniczego krwi,
– zbadano postawę ciała dzieci.

Wychowawczyni klasy – p. Krystyna Piekarska przeprowadziła także specjalne zajęcia lekcyjne pod hasłem „Poznajemy swoje ciało”, z wykorzystaniem ciekawych materiałów w postaci fragmentów filmu „Było sobie życie” oraz książki „101 ciekawostek – Ludzkie ciało”, a dodatkowo w kolejnych dniach przeprowadziła pogadanki o higienie osobistej i pierwszych oznakach dojrzewania.

Trzecioklasiści wyposażeni w taką wiedzę są teraz w pełni świadomi konieczności systematycznego dbania o swoje zdrowie.