WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KRESACH 2019

Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie organizuje kolejną akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów), do której przystępuje również nasza szkoła.

Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej. Polegać będzie na zbiórce artykułów szkolnych, słodyczy, maskotek i artykułów żywnościowych.  Zebrane dary Święty Mikołaj przekaże polskim dzieciom z Wilna oraz dzieciom ze szkół – Egliszki, Kowalczuki, Ławryszki, Pakiena, Jaszuny, Mickuny, Czarny Bór, Szumsk, Kiwiszki.

Na Białoruś do Grodna dary zostaną przekazane Związkowi Polaków na Białorusi, natomiast na Ukrainie paczki zostaną przekazane dzieciom uczącym się języka polskiego w Stanisławowie i przy Katedrze Lwowskiej we Lwowie. Artykuły żywnościowe przekazane zostaną Polakom mieszkającym w gminach na Wileńszczyźnie: Mickuny, Kowalczuki, Jaszuny, Rukojnie.

Akcję rozpoczynamy już 28 października, natomiast o terminie jej zakończenia poinformujemy wkrótce.

Za udział w akcji i okazane serce – dziękujemy.