Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach

„Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą,
gdy drugim radość w niedoli przynoszą” – Adam Asnyk

 

Wzorem lat ubiegłych nasz szkoła przystąpiła do kolejnej akcji organizowanej przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie. Akcja oparta była na idei charytatywnej i patriotycznej. W tym roku polegała na zbiórce słodyczy oraz książek. Zebrane dary Święty Mikołaj przekaże wkrótce polskim dzieciom mieszkającym w Wilnie, Grodnie, we Lwowie.

Nasi rodzice, uczniowie i wychowawcy znowu stanęli na wysokości zadania! Bo na nich zawsze można liczyć! Bo każdy z nich ma ogromne i dobre serce, którym chce się podzielić z innymi! Bo każdy z nich wie, że dobro powraca i warto to dobro nieść dalej…
Wszystkim zaangażowanym, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękuję, niech mikołajkowy czas będzie pełen radości i ciepła oraz miłych niespodzianek.
Organizator akcji w Szkole Podstawowej – Joanna Klyta