Wycieczka i lekcja historii kl. 1a SP z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

W 1928 r. wzniesiony został w tym miejscu pomnik Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta II RP. Był to jedyny w Polsce pomnik tego polityka, dlatego też jego budowę można uznać za demonstrację polskości w zdominowanym przez ludność niemiecką mieście. W roku 1939 został zburzony przez Niemców, a na jego miejscu stanął w 1961 r. pomnik Adama Mickiewicza, polskiego poety, działacza politycznego, uznawanego za wieszcza narodowego. Obecnie na cokole pomnika umieszczona jest tablica pamiątkowa przypominająca o istnieniu w tym miejscu pomnika Gabriela Narutowicza.

Kontynuacją wycieczki były zajęcia w klasie, podczas których uczniowie utrwalili i poszerzyli wiedzę na temat historii Polski.