Wystawa literatury regionalnej „Bielsko-Biała – tak dobrze nam razem”.

Zapraszamy do biblioteki na wystawę literatury regionalnej „Bielsko-Biała – tak dobrze nam razem”, która została przygotowana z okazji 70 rocznicy połączenia Bielska i Białej. Wszystkie tytuły są możliwe do wypożyczenia. Zachęcamy, by skorzystać i poszerzyć swoją wiedzę na temat naszego regionu.