Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Szkoła równych szans”

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.1SP

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.2SP

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.4SP

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.5aSP

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.5bSP

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.6SP

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.7SP

Fizyka – metodą eksperymentu

Kółko informatyczne

Klub przyrodników

Matematyka metodą eksperymentu – od stycznia 2019 r.

 

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 38

  Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień tygodnia Godzina
1. Zajęcia przygotowujące do konkursów
z matematyki
Ewa Bućko wtorek 7.15 – 8.00
2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy 4 Małgorzata Błaszczak poniedziałek 12.45 – 13.30
3. Konsultacje z fizyki Małgorzata Błaszczak wtorek 7.10 – 7.50
4. Koło fizyczne Małgorzata Błaszczak poniedziałek 7.10 – 7.50
5. Koło chemiczne Alicja Danek poniedziałek 7.15 – 8.00
6. Koło czytelnicze: Czytam -rozumiem-potrafię Joanna Klyta czwartek 12.45 – 13.30
7. Konsultacje z historii Bogumiła Kasperek środa 13.40 – 14.20
8. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla
kl. 7
Izabela Krężel czwartek 13.35 – 14.20
9. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego Alicja Kuźmińska środa 14.25 – 15.10
10. Koło teatralno-muzyczne Urszula Miarczyńska- Micorek poniedziałek 13.30 – 14.30
11. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne Anna Nitefor środa 11.30 – 12.30
12. Zajęcia czytelniczo-komputerowe Anna Nitefor środa 13.00 – 14.30
13. Zajęcia origami Anna Nitefor piątek 7.00 – 7.45
14. Konsultacje z języka angielskiego dla klas:
4 i 5
Małgorzata Olma poniedziałek 7.30 – 8.00
15. Tutoring- moja pasja-moja szkoła-moja przyszłość Krystyna Piekarska środa 12.45 – 13.30
16. Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne Joanna Patora sobota wycieczki
17. Zajęcia sportowo-rekreacyjne: piłka nożna Wiesław Radaczyński środa 16 – 17.30
18. Koło sprawnych rąk Monika Szymanek-Byrska środa 14.30 – 15.30
19. Piątkowy seans filmowy Monika Szymanek-Byrska piątek 14.30 – 15.30
20. Zajęcia wyrównawcze z przyrody i geografii Magdalena Tarała-Chowaniec wtorek 7.15 – 8.00
21. Koło przyrodnika Magdalena Tarała-Chowaniec środa 13.35 – 14.20
22. Zajęcia  wyrównawcze z języka polskiego Maria Tyrała wtorek 13.35 – 14.20
23. Zajęcia sportowo –rekreacyjne p. siatkowa, tenis Jolanta Wiśnicka-Wacławik poniedziałek 15.15 – 16.15
24. Zajęcia przygotowujące do konkursów
z języka polskiego dla klas 8SP i 3G
Joanna Wolff wtorek 14.20 – 15.10