Zamiana ról

14 grudnia uczniowie klasy 2a na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej przekonali się, że zawód nauczyciela nie jest taki prosty! Jak zrobić, aby niesforni uczniowie ładnie siedzieli w ławkach i chociaż trochę wykazywali zainteresowanie zajęciami? Jak nauczyć płynnie czytać i starannie pisać? Jak zrozumieć ortografię i złożone zadania tekstowe? Drugoklasiści zamieniając się rolą ze swoją wychowawczynią, musieli się ciężko napracować. Sami stali się autorami dyktand, zadań tekstowych, ćwiczeń ortograficznych, a nawet zajęć plastycznych i ruchowych.
Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy, a co najważniejsze pojawiło się u uczniów przekonanie, że zawód nauczyciela to ogromne wyzwanie.