Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

3-letnia

Wejdź do systemu elektronicznego naboru

Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć ciekawą pracę w serwisie samochodowym, gdzie będzie zajmował się obsługą i naprawą coraz nowocześniejszych samochodów. Ponadto, po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji dodatkowych, pracować może jako zawodowy kierowca – zarówno przy transporcie towarów jak i osób.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje zawodowe:
K.1.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych będzie zajmował się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Coraz większa elektronizacja pojazdów powoduje, że elektromechanicy samochodowi są i będą bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje zawodowe:
K.1. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

 

Blacharz samochodowy potrafi ocenić stan techniczny, naprawić i zabezpieczyć nadwozia pojazdów samochodowych.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje zawodowe:
K.1. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych.

 

Uczniowie mają możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kat. B