Zumba z okazji Dnia Dziecka

W dniu 1 czerwca 2015 r. opiekunowie Samorządu Uczniowskiego SP-38: mgr
Krystyna Piekarska oraz mgr Magdalena Wikło zorganizowały dla chętnych
uczniów z kl. 1-6 zajęcia taneczne pod hasłem „Zumba dla dzieci” na terenie
„Modelarni” w Bielsku-Białej. W zajęciach tych wzięło udział 40 dzieci.
Zabawa była fantastyczna i dostarczyła wszystkim uczestnikom
niezapomnianych wrażeń. Tego dnia opiekunki Samorządu Uczniowskiego SP-38
zorganizowały również warsztaty muzyczno-teatralne, a Pani Dyrektor mgr
Zofia Zamaria wręczyła wszystkim uczniom słodkie lizaki.