Fantastyczne Możliwości

Grupą docelową programu uniwersalnej profilaktyki  alkoholowej są uczniowie klas V lub VI szkół podstawowych oraz ich rodzice.

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Program rekomendowany przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej „ Pro-M”
w Zakładzie Zdrowia Publicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.