Apel z okazji 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Są takie daty, które w pamięci zbiorowej narodu zajmują miejsce szczególne. Są takie chwile w naszej wspólnej historii, które odciskają się wyraźnym piętnem w świadomości Polaków.

Jako świadomi swej historycznej przeszłości, uczniowie SP nr 38 uczcili pamięć wydarzeń z września 1939 r. Uroczysty apel, przygotowany przez uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczno-teatralne pod kierunkiem p. Urszuli Miarczyńskiej-Micorek, miał na celu uczczenie pamięci tych, którym nie brakło wiary i sił, aby oddać swe życie w służbie ojczyźnie oraz przypomnienie, że „był taki wrzesień” – przełomowy dla tysięcy rodaków, nie bez znaczenia dla nas, współczesnych.

19 września 2018r. podczas apelu, raz jeszcze nasze myśli skłoniły się ku wydarzeniom sprzed 79 lat, kiedy to pierwszego września, staliśmy się ofiarami agresji niemieckiej, a zaledwie kilkanaście dni później – również sowieckiej. Po wielu latach warto sobie uświadomić, w jak trudnym położeniu znaleźli się Polacy. Uczniowie naszej szkoły starali się przybliżyć atmosferę tamtych trudnych dni – pełnych chwały i bohaterstwa oraz przypomnieć i utrwalić w pamięci najważniejsze fakty historyczne.Wydarzeniu temu towarzyszyła podniosła atmosfera. Patriotyczny nastrój podkreślały pieśni śpiewane przez wszystkich uczniów naszej szkoły.Choć minęło wiele lat, nie wygasła w nas pamięć o wydarzeniach, które kształtowały ducha narodowego, które na nowo zdefiniowały pojęcie polskości i patriotyzmu.