Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Utworzony – Listopad 20, 2013

Kliknij, by wyświetlić wszystkie informacje dotyczące tego projektu. 20 września 2013 roku nasza szkoła rozpoczęła realizację programu BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ organizowanego przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizację pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy: Sejm, Senat Rzeczypospolitej Polskiej: Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich – Wicemarszałek Sejmu RP Maria Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu …Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1

Utworzony – Luty 27, 2014

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014” 27 lutego 2014 roku odbyła się debata szkolna na temat: Czy Państwo … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2

Utworzony – Styczeń 21, 2014

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”   W listopadzie 2013 roku w klasach Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej odbyły się zajęcia na temat relacji rodzinnych, … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3

Utworzony – Luty 6, 2014

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014” 5. lutego 2014 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej zorganizowane zostało spotkanie wszystkich uczniów z ratownikiem PCK … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4

Utworzony – Styczeń 21, 2014

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego…”   W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”   W grudniu 2013 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przeprowadzone zostały lekcje … Czytaj więcej

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5

Utworzony – Styczeń 21, 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA NR 5 (Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić.)W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014” Realizacja zadania przebiegała dwutorowo. Zaangażowani zostali uczniowie i rodzice. Mamy nadzieję, że wpłynie to na skuteczność podjętych działań.We wszystkich klasach odbyły się zajęcia z wychowawcami na temat sposobów … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6

Utworzony – Listopad 27, 2013

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”. W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014″ 27 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej odbyło się spotkanie z panem sierżantem sztabowym Radosławem Kolasą ze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 7

Utworzony – Styczeń 21, 2014

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.   W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”   5 grudnia 2013 roku zorganizowane zostało wyjście uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej do kina Helios na film pod tytułem „Chce się żyć” Macieja Pieprzycy. Było … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8

Utworzony – Luty 12, 2014

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy. W ramach programu „Bezpieczna Szkoła 2014” W styczniu i lutym 2014 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9

Utworzony – Październik 25, 2013

(Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia..) W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014″ 25 października 2013 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej odbyło się spotkanie z panią mgr Beatą Podkańską – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku – Białej.  W czasie konwersatorium poruszony został temat konsekwencji … Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 10

Utworzony – Grudzień 20, 2013

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.   Warsztaty profilaktyczne „Bezpieczna Szkoła”   W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014” W terminie od 12 do 27 listopada 2013 roku wszystkie klasy pierwsze (76 osób) uczestniczyły w ośmiogodzinnych warsztatach profilaktycznych „Bezpieczna Szkoła” prowadzonych przez pracowników Śląskiego …Czytaj więcej