Bierzemy udział w konkursie pod hasłem „Szkolny klub wolontariatu”

Rok szkolny 2016/2017 ogłoszony został przez Ministra Edukacji Narodowej Annę Zalewską Rokiem Wolontariatu. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przystąpił do konkursu pod hasłem „Szkolny klub wolontariatu”. Wśród zadań do wykonania znalazły się m.in.: przeprowadzenie pogadanek „Co to jest wolontariat?”, promocja idei wolontariatu, przeprowadzenie konkursu plastycznego „Pomocna dłoń”, akcji charytatywnych, Dnia Wolontariusza, zorganizowanie konkursu literackiego „Pomaganie jest fajne!”, przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole oraz ankiety uczniowskiej nt. „Czy warto pomagać?”.

Samorząd Uczniowski SP-38 pod opieką p. Krystyny Piekarskiej oraz p. Magdaleny Wikło zorganizował szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Pomocna dłoń” oraz szkolny konkurs literacki „Pomaganie jest fajne!”. W klasach 2-3 przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat wolontariatu, natomiast w klasach 4-6 lekcje wychowawcze poświęcone tej idei.

Wierzymy, że warto pomagać!