Dalsza realizacja programu edukacyjnego w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. „Dzieci uczą rodziców” w klasie 1a i 3a

W dniu 10 lutego klasa 1a i 3a zrealizowała kolejny temat z ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. „Dzieci uczą rodziców” zorganizowaną przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętą honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Tym razem temat naszej 4-tej zrealizowanej lekcji brzmiał: „Młody ekolog”. W czasie zajęć uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną, na której zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

1. Czym jest „ekologia”?
Ekologia – nauka, która bada i analizuje zależności zachodzące w świecie przyrody – wśród organizmów żywych i w otaczającym je świecie. Określenie „ekologia” stanowi połączenie greckich „oikos” i „logia”, gdzie „oikos” oznacza „dom”, a „logia” – „naukę”. Patrząc przez pryzmat tej etymologii możemy traktować omawianą dziedzinę jako naukę o domu, przy czym dom oznacza tutaj środowisko, które dane organizmy żywe zamieszkują, gdzie się rozwijają oraz ewoluują.

2. Jak dbać o środowisko?
– Sadzenie drzew przynosi wiele korzyści. Drzewa oczyszczają powietrze z różnych toksyn, są domem wielu zwierząt, chronią przed hałasem, wpływają na poprawę stanu zdrowia. Tereny leśne są doskonałym miejscem wypoczynku.
– Segregacja odpadów jest niezwykle ważna. Dzięki niej możemy ponownie wykorzystać wiele surowców wtórnych. Segregacja odpadów pozwala na ich przetwarzanie – poddawane są recyklingowi, czyli odzyskowi zawartych w nich cennych surowców. Ze zużytych odpadów możliwa jest produkcja nowych przedmiotów. Zmniejsza to zanieczyszczenie naszej planety śmieciami.
– Z zasobów wody korzystamy każdego dnia. Warto zadbać o jej oszczędzanie. Myj zęby przy zakręconym kranie, bierz szybki prysznic zamiast napełniać całą wannę wodą, unikaj zbędnego spłukiwania toalety – chusteczki wyrzucaj do kosza.
– Podróżowanie samochodem jest bardzo wygodne, lecz spaliny, które wydobywają się z rury wydechowej, są szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin. Alternatywą są samochody hybrydowe i elektryczne. Latem korzystaj z roweru i hulajnogi. Korzystają na tym środowisko i Twoje zdrowie!

3. Co kryje się za słowem „recycling”?
Recykling – to system czynności i procesów, zmierzający do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, przy jak najmniejszym wkładzie energetycznym. Podstawą recyklingu jest właściwa selekcja odpadów, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty i wykorzystanie w maksymalnym stopniu.

4. Jak poprawnie segregować odpady?

▪ Pojemnik niebieski – papier
▪ Pojemnik żółty – plastiki i metale
▪ Pojemnik zielony – szkło
▪ Pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne
▪ Pojemnik szary – odpady zmieszane

 

5. O smogu – naszym wrogu!
Smok – ogromne stworzenie. Smog – toksyczne skażenie.


Niska emisja to przenikanie do powietrza szkodliwych pyłów i gazów. Powstają one w wyniku spalania złej jakości węgla, a także śmieci i nieodpowiednich materiałów wrzucanych do domowych kotłów.
Transport samochodowy, przemysłowy i rolniczy również przyczynia się do tworzenia zjawiska niskiej emisji, co w konsekwencji tworzy chmurę smogu.
Smog jest zanieczyszczoną chmurą, która unosi się nad miastami i wsiami. Tworzą ją pyły, gazy, spaliny samochodowe, dymy wydobywające się z kominów fabryk i domów. Smog lubi bezwietrzną i wilgotną pogodę, najczęściej atakuje tereny położone w dolinach.

Na zakończenie lekcji, aby utrwalić poznane wiadomości na temat ekologii, uczniowie pokolorowali obrazek związany z tematyką lekcji, a także nauczyli się piosenki pt. „Ekologia”. Swoje prace dzieci zabrały do domu, aby pokazać rodzicom i porozmawiać z nimi na ten temat.