Oferta edukacyjna SP

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

1. W roku szkolnym 2021/2022 planuje się utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej.
2. Nauka odbywa się w cyklu jednozmianowym.
3. W planowanych oddziałach klasy pierwszej Szkoły Podstawowej realizowany jest program nauczania języka angielskiego.
4. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, dbającą o wszechstronny rozwój uczniów.

BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Uczniowie Szkoły Podstawowej mają możliwość korzystania z :

  • wydzielonej, bezpiecznej przestrzeni dla klas najmłodszych, świetlicy szkolnej,
  • obiadów w jadalni szkolnej,
  • sali rekreacyjnej wyposażonej w ramach programu „Radosna szkoła”,
  • sali gimnastycznej dla klas najmłodszych,
  • sali do tenisa stołowego,
  • hali sportowej,
  • boiska sportowego,
  • biblioteki szkolnej.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej organizowane są:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje: sportowe, artystyczne, turystyczne,koła przedmiotowe,
  • zajęcia dodatkowe z przedmiotów sprawiających trudności.