Dyrekcja


Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

DYREKTOR
dr inż. Janusz Berek

WICEDYREKTOR

ds. Szkoły Podstawowej

mgr Alicja Krzempek

Wicedyrektorzy w Szkołach Ponadpodstawowych Zespołu

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Kuś

WICEDYREKTOR

mgr Bożena Rzycka-Ryznar

WICEDYREKTOR

mgr Joanna Wolff

WICEDYREKTOR

mgr Jan Marek