Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących

DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Janusz Berek

WICEDYREKTOR mgr Bożena Sadlik
WICEDYREKTOR mgr Zofia Zamaria
WICEDYREKTOR mgr Marzena Kuś
WICEDYREKTOR mgr Jan Marek